AWARE SYSTEMS
Imaging / TIFF / TIFF Tag Viewer / Screenshots

Hoofdvenster van TIFF Tag Viewer

Tabblad waarin de tag values worden weergegeven

Tabblad About met de sectie 'Latest News' en de Versiecontrole