AWARE [SYSTEMS]
AWare Systems, , Home Imaging / TIFF / TIFF Tag Referentielijst
AWare Systems on-line

Home
Custom development
Imaging
    TIFF
        TIFF bestandsformaat FAQ
        BigTIFF
        TIFF Tag Referentielijst
            Zoeken
            Baseline Tags
            Extension Tags
            Private Tags
            Private IFD Tags
            Documentation
        TIFF Tag Viewer
        LibTiff Mailing List Archief
        TIFF Links
    Datamatrix
    Custom development
TechTalks
Company
Links

Talen

  English version
  Nederlandse versie

Contact

Informatie: info@awaresystems.be
Helpdesk: support@awaresystems.be
Verkoop: sales@awaresystems.beNew Datamatrix sectionValid HTML 4.01!TIFF Tag Referentielijst

Dit is een referentielijst van alle bekende baseline, extended, en private TIFF tags. Elke pagina biedt een lijst met belangrijkste kenmerken (zoals code, naam, LibTiff naam, en datatype) en een korte omschrijving.

Zoeken
Hier kan u zoeken naar een specifieke tag of tag groep.

Baseline Tags
Baseline tags zijn tags die gerekend worden tot de kern van TIFF, de hoofdzaak die alle mainstream TIFF ontwikkelaars in hun producten moeten ondersteunen.

Extension Tags
Extension tags zijn tags die een rol spelen in TIFF functionaliteit die niet noodzakelijk door alle TIFF lezers ondersteund wordt.

Private Tags
Private tags werden, oorspronkelijk tenminste, toegekend door Adobe, voor organisaties die informatie in een TIFF bestand wilden bijvoegen waarvan enkel zij zelf de juiste betekenis en toepassing kennen of kenden. De private tags die hier opgesomd zijn, zijn degene die hun weg naar het openbare domein en meer algemene toepassingen vonden, en degene die door hun eigenaars werden gedocumenteerd ten dienste van de TIFF gemeenschap.

Private IFD Tags
Als men meer dan 10 private tags nodig heeft, raadt de TIFF specificatie aan om in plaats van een dergelijke grote hoeveelheid private tags, één enkele private tag te gebruiken, deze het datatype IFD toe te kennen, en te gebruiken als pointer naar een zogenaamde 'private IFD'. In die private IFD kan men vervolgens om het even welke tags gebruiken. Deze private IFD tags hoeven niet geregistreerd te worden bij Adobe, ze hebben uitsluitend betekenis in hun eigen namespace, verbonden aan het type IFD.

Documentation
Dit is een verzameling bijkomende documenten en specificaties, veelal over welbepaalde private tags.

Indienen van informatie over private tags

Wij bieden graag aan elk bedrijf, organisatie of privépersoon de mogelijkheid om informatie in te dienen over de private tags die het bezit, of om eventuele voldoende gedetailleerde informatie over andere private tags te delen, ten dienste van de TIFF gemeenschap. We voegen dan minstens een tag pagina toe voor elke tag, en minstens één link naar de site van degene die deze informatie ter beschikking heeft gesteld. Als dit bedrijf of deze persoon daarvoor toelating geeft, hosten we ook graag de volledige ingediende informatie, of willen we minstens linken naar een stabiele en duurzame locatie waar deze volledige informatie kan worden teruggevonden.

Als u een dergelijke bijdrage wil leveren aan deze TIFF Tag Referentielijst, kunt u verzocht ons contacteren op info@awaresystems.be. Denk erom, een voedingsbedrijf dat graag een gezonde omzet genereert... doet er goed aan koks te verwennen. Met een open politiek omtrent uw private tags, krijgt u hier zichtbaarheid als lid van de TIFF gemeenschap.